Antal gasfordon i Sverige 2015

   

I slutet av 2015 fanns det 53 122 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 372 bussar, 805 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar.

Diagram för åren 1995-1999 har lagts i en egen bild.

Klicka på bilden ovan för att se en större bild över utvecklingen av antalet gasfordon i Sverige från 2000 till 2015.

Se källdata för utvecklingen 1995-2014


Share |